توییت کاربران در حمایت از دراویش دربند

۱,۱۸۳

توییت کاربران :

تاکنون ۷ درویش گنابادی زندانی در حمایت از دیگر دراویش دربند دست به اعتصاب غذا زده اند :

علیرضا روشن از آغاز فعالیت مجدد پایگاه خبری فرهنگی دراویش نعمت اللهی گنابادی ، خبر داد.

اطلاعیه آغاز بکار مجدد سایت مجذوبان نور :


نفیسه مرادی با بازنشر بخشهایی از اطلاعیه آغاز بکار مجدد مجذوبان نور می نویسد :