برگزاری جشنواره موسیقی صوفی در کشمیر هند مصادف با ماه رمضان

۸۵۴

ساکنان محلی و دوستداران موسیقی، روز چهارشنبه یک جشنواره موسیقی صوفی در شهر «سریناگار» پایتخت تابستانی کشمیر برگزار کردند.

رویداد «محفل قوالی صوفی» که یکی از رویداد های محبوب و مردمی آسیای جنوبی است، و امسال با ماه رمضان همزمان شده است، نه تنها از فرهنگ، ادبیات، و آداب و رسوم منطقه تقدیر می کند، بلکه باعث تبلیغ هنرمندان کشمیر هند می شود.

این رویداد توسط «آکادمی هنر، فرهنگ، و زبان جامو و کشمیر» سازمان یافته که در آن شرکت کنندگان نوای با روح و پر احساس صوفی را زمزمه می کردند.

کشمیر یک تاریخ ۵ هزار ساله غنی دارد و نویسندگان، موسیقیدان ها، شاعران و صوفیان بیشماری در این سرزمین پرورش یافته اند.