توییت کاربران در اعتراض به بازداشت خانگی دکتر نورعلی تابنده و وضعیت وخیم دراویش دربند

۱,۴۷۸

جمعی از کاربران توییتر با انتشار مطالبی در اعتراض نسبت به بازداشت غیرقانونی خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و تضییع حقوق اولیه ایشان «حق آزادی» و قطع کلیه راههای ارتباطی ایشان با هوادارانشان می نویسند :


دلتنگم و دیدار تو درمان منست :

توییت های دیگری در مورد آخرین وضعیت دراویش دربند و اعتراض کاربران نسبت به وضعیت آنها در زندان :


مجذوبان نور پایگاه مستقل خبری فرهنگی دراویش سلطانعلیشاهی گنابادی می نویسد :


یکی از مدافعان حقوق دراویش در توییت های جداگانه ای می نویسد :


همین کاربر می نویسد :


مصطفی دانشجو با انتشار گزارش جامع حقوقی از درویشان گلستان هفتم می نویسد :


علی هادی در حمایت از مظلومیت ایوب اسدی :


مصطفی دانشجو از اصابت گلوله ساچمه به چشم چند تن از دراویش گنابادی و محرومیت آنها از خدمات پزشکی ضروری خبر می دهد :


علیرضا روشن نویسنده و شاعر ، با انتشار دلنوشته های نرگس و علی ثلاث فرزندان درویش دلاور محمد یاور ثلاث نسبت به بلاتکلیفی پرونده آقای ثلاث ابراز نگرانی کرده و می نویسد :


گلستان هفتم یکی دیگر از پایگاههای خبری منتسب به دراویش گنابادی نسبت به وضعیت ایوب اسدی ابراز نگرانی کرده و آورده است :


سیزده روز بی خبری از زنان درویش زندانی به نگرانی ها نسبت به وضعیت بازداشت شدگان واقعه خونبار گلستان هفتم دامن می زند :

بر اساس یک ایمیل دریافتی گفته میشود :

طبق خبرهای دریافتی از خانواده زندانیان ، بانوان درویش زندانی که بیش از ۱۰ روز است دچار محدودیت های بیشتری شدند، اکنون بایستی در حضور بازجو تماس بگیرند.

و همچنین ملاقات های ایشان هم بایستی در حضور بازجویان قرار بگیرد.

دردکشان آورده است : «حکایت جاعش در حادثه گلستان هفتم پایان ندارد»


کیمیا راز به روایتی از «زن درویش از بامداد یکم اسفندماه در گلستان هفتم»  :

ابراز نگرانی نسبت به وضعیت خانم دکتر نازیلا نوری :