دو توییت دهشتناک از وضعیت دراویش گنابادی در سحرگاه یکم اسفندماه

۴۲۹

علیرضا روشن نویسنده و شاعر می نویسد :

سحر محمدی در توییتی می نویسد :