دو توییت دهشتناک از وضعیت دراویش گنابادی در سحرگاه یکم اسفندماه

۱,۳۸۵

علیرضا روشن نویسنده و شاعر می نویسد :

سحر محمدی در توییتی می نویسد :