علیرضا روشن خواستار پخش ویدئوهای قتلگاه دراویش گنابادی در بیمارستان سجاد شد

۸۹۳

علیرضا روشن، نویسنده و شاعر ایرانی درویش گنابادی با انتشار توییتی خواستار پخش و انتشار فیلمهای ضبط شده از زیرزمین بیمارستان سجاد در روز یکم اسفندماه ۱٣۹۶ خورشیدی شد.