توییتر منتسب به زینب طاهری : دومین فایل صوتی از موکلم درویش محمد ثلاث را منتشر کردم

۸۵۳

دومین فایل صوتی از موکلم درویش محمد ثلاث ازداخل زندان رجایی شهر رادر کانال تلگرام منتشر کردم :

من از مرگ و اعدام ترسی ندارم ولی به همه جهان اعلام می کنم که من بیگناهم و راننده اتوبوسی که آدم کشته نبوده ام!