تاکنون ۱۰ درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده اند

۷۹۲

در پی اعتصاب هشت نفر از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ طی روزهای گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق دراویش و  حصر و اعمال محدودیت‌های متعدد برای حضرت آقای دکترنورعلی تابنده، امروز نیز دو نفر دیگر از دراویش محبوس در بند چهار زندان تهران بزرگ به نام‌های سیدحسین هاشمی و علیرضا قاسمی دست به اعتصاب غذا زدند.

پیشتر ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمدباقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمدعلی کرمی ، در اعتراض به نقض گسترده حقوق سایر دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زدند.

لازم به ذکر است حال عمومی برخی از آنها وخیم گزارش شده است.