تنش در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ و تلاش برای انتقال چند درویش زندانی به مکانی نامعلوم

۸۱۲

در ادامه‌ی نقض حقوق درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ، مأموران تیپ ۴ آن زندان، بدون ارائه توضیحات، خواستار خروج آقایان صالح‌الدین مرادی،  محمد شریفی مقدم،  سینا انتصاری،  جواد خمیس آبادی، عباس دهقان، و  احمد ایرانی خواه از بند شده‌اند.

از زندان تهران بزرگ خبر رسیده است که اقدام مأموران با امتناع و مقاومت دراویش زندانی روبرو شده است و مأموران امنیتی حفاظتی در مقابل تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه مقاومت درویشان دست به اقدام تندتری خواهند زد.