روایتی دیگر از حادثه شب حادثه گلستان هفتم درباره درگیری ماموران و درویشان

۱,۱۴۵

علیرضا روشن نویسنده و شاعر در توییتی نوشت :