روایتی دیگر از حادثه شب حادثه گلستان هفتم درباره درگیری ماموران و درویشان

۸۵۶

علیرضا روشن نویسنده و شاعر در توییتی نوشت :