توییت کاربران در حمایت از اقدام قابل ستایش خانم دکتر نازیلا نوری درویش دربند

۱,۶۴۰

خانم دکتر نازیلا نوری اخیرا در نامه ای خطاب به رییس بیمارستان زندان بمنظور شکست حصر و بازداشت غیرقانونی پیر و مراد و مرشد خود دکتر نورعلی تابنده ، خواستار توقف مراحل درمانی خود شده است.

حمایت جمعی از کاربران توییتر در حمایت از اقدام قابل ستایش و تقدیر خانم دکتر نازیلا نوری