دراویش گنابادی زندانی از حق دسترسی به وکیل محرومند

۹۴۶

سیدعلی مجتهدزاده یکی از کاربران توییتر در اعتراض از عدم برخورداری دراویش زندانی از حق دسترسی به وکلای انتخابی در روند رسیدگی و دادرسی عادلانه به پرونده شان نوشت :