قصد جان محمد ثلاث را کرده اند

۸۳۲

زینب طاهری وکیل درویش محمد یاور ثلاث در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اعاده دادرسی محمدثلاث متهم حادثه گلستان هفتم گفت‌: اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و رسیدگی مجدد را قبول نکردند.

این در حالی است که محمد ثلاث در دو فایل صوتی اظهار داشته که در روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴.۳۰ دقیقه بازداشت شده و حادثه اتوبوس دیوانه بنا بر اظهارات دادیار پرونده در دادگاه ساعت ۱۸.۲۰ دقیقه اتفاق افتاده است.

کوچکترین سند، دلیل و شاهدی بر علیه محمد ثلاث وجود ندارد و برعکس تمامی شواهد و قرائن دال بر بیگناهی وی است ، ولی متاسفانه سید کریمی رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با وجود اعتقاد به بیگناهی محمد ثلاث به دلیل اعمال فشارهای امنیتی مجبور به رد درخواست اعاده دادرسی وی شد.

اظهارات روز گذشته « دادستان به خون تشنه تهران » نشان از هماهنگیهای لازم برای به شهادت رساندن درویش محمد یاور ثلاث است.