تصویر دردناک از پوریا نوری هنرمند و از دراویش گنابادی زندانی

۱,۸۷۲

تصویر دردناک از پوریا نوری هنرمند و از دراویش گنابادی که در زندان جاعش به این روز افتاده است.

پوریا نوری عکاس سینما، برادر کسری نوری و فرزند شکوفه یداللهی از دراویش گنابادی که در هیچ تجمعی شرکت نداشته و فقط شب آخر حادثه گلستان هفتم برای پیگیری وضعیت مادر و برادرش به محل حادثه رفته بود؛ در دادگاهی که حدود ۷ دقیقه طول کشید به ۲ سال حبس محکوم شد.

فقط بخاطر مادر و برادرش.