ضرب و شتم زنان درویش در زندان قرچک

۱,۰۶۴

مجذوبان نور گزارش می دهد : اخبار رسیده از زندان قرچک حاکی از ضرب و شتم شدید زنان درویش در روز گذشته است.

در شرایطی که بر خلاف مقررات آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها ، زنان درویش در بندهای عمومی زندان قرچک نگهداری می‌شوند، خبر رسیده است که مسئولان زندان برای تهدید زنان درویش به سکوت، زندانیان جرائم عمومی را علیه آنان تحریک کرده و زمینه‌های تنش و درگیری را بین آنان ایجاد کرده‌اند و با ورود گارد ویژه به زندان ، زنان درویش را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند و هر کدام از زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان برده اند.

خانواده این زنان زندانی هم اکنون مقابل زندان حضور دارند و اجازه تماس یا ملاقات با زندانیان به آنها داده نمی شود .

حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شده است.