آسیاب به نوبت؛ سکوت جایز نیست

۱,۵۰۱

دکتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

این احضاریه به دست رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رسیده است که در آن نه شاکی معلوم است و نه موضوع شکایت.

دکتر صادقی در این باره در صفحه توییتر خود می نویسد :

البته گفتنی است ، ایشان در مقاله ای که اخیرا در کیهان تهران بچاپ رسیده است ؛ مورد تلطیف امثال حسین شریعتمداری ها قرار گرفته اند.

زینب طاهری وکیل محمد ثلاث در واکنش به خبر احضار آقای دکتر محمود صادقی نوشت :