فشار نهادهای قضایی – امنیتی بر وکیل محمد ثلاث و تعلیق فعالیت وی در شبکه های اجتماعی

۱,۴۴۵

سحام نیوز وابسته به شیخ شجاع مهدی کروبی :

ایکاش همه افراد بویژه اصلاح طلبانى که استمرار طلبى را جایگزین اصلاح طلبى کردند از این وکیل شجاع درس مى گرفتند و مواضع خود را در مقابل حاکمیتى که کشور را در مسیر قهقرا و سقوط قرار داده بیان مى کردند.

آخرین توییت زینب طاهری وکیل درویش محمدیاور ثلاث پس از اعمال فشار و محدودیت از سوی مقامات قضایی :

علیرضا روشن یکی از دراویش گنابادی نوشت :

خانم طاهری در آخرین توییتی که برای خداحافظی با کاربران توییتر منتشر کرد آورده است :