ویدئویی از محمد ثلاث مقابل زندان اوین

۹۶۸

ثلاث بارها فریاد کرده است که: «من راننده اتوبوس قاتل نبوده‌ام».

قوه فاسد قضائیه قصد ریختن خون این درویش مظلوم وبی گناه را پس از پایان ماه رمضان دارد.