اعتصاب غذای زنان درویش زندانی

۸۹۷

زنان درویش زندانی در پی تهاجم روز چهارشنبه‌ گارد زندان قرچک و اعمال خشونت سازمان‌یافته، دست به اعتصاب غذا زدند.

گارد زندان قرچک که پیش‌تر، زندانیان جرائم عمومی را علیه زنان درویش زندانی شورانده بود، روز چهارشنبه در اقدامی غافلگیرانه و به بهانه‌ی آرام کردن جو زندان، آنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان انتقال و با باتوم و شوکر مورد ضرب و شتم قرار داده است.

خانواده‌های زنان درویش حال برخی از این زنان را وخیم گزارش کرده‌اند.

زنان درویش زندانی پیش‌تر در هنگام دستگیری نیز به‌شدت شکنجه شده بودند اما به وضعیت جسمی آنان رسیدگی نشده است و از کمترین امکانات درمانی نیز محرومند.