دکتر سید مصطفی آزمایش : حصر آقای دکتر تابنده غیر قانونی است و خواست جامعه بین الملل شکست این حصر است

۹۷۷

دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در یک برنامه ویدیویی کوتاه با گزارشی از ملاقات روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ با نمایندگان پارلمان اروپا و بیان این مطلب که خواسته جامعه بین المللی برداشتن حصر غیر قانونی آقای دکتر نورعلی تابنده است گفت؛ پیش از این که من وارد این نشست با نمایندگان اتحادیه اروپا شوم از ایران با من تماس گرفتند و از من درخواست کردند که اصرار بر شکست حصر آقای دکتر تابنده نکنم و فعالیتهایم را در ارتباط با برداشتن حصر ایشان متوقف کنم و دلیلش هم این است که اگر آقای تابنده از حصر خارج شوند ممکن است که خطری جان ایشان را تهدید کند و مصلحت این است که ایشان در حصر باشند و من هم این تماس تلفنی و درخواست کودکانه را در جلسه پارلمان اروپا مطرح کردم که باعث تعجب نمایندگان حاضر در جلسه شد.

دکتر آزمایش در ادامه افزود حصر آقای دکتر نورعلی تابنده بدون هیچ حکم قضایی و با دخالت مستقیم بسیج و سپاه صورت گرفته است و هم اکنون هم که صراحتا اعلام می کنند که این حصر باید ادامه داشته باشد و به مصلحت است که ایشان در حصر باشند، چهار ماه است که تمامی روابط آقای تابنده را با خارج از منزل قطع کرده اند و حتی اجازه صحبت به ایشان نمی دهند و دلیلشان برای ایجاد تمام این محدودیتها این است که این اقدامات برای حفظ جان ایشان است!