آخرین تلاش‌های کاربران توییتر برای نجات جان محمد ثلاث

۶۳۸

آخرین تلاش‌های کاربران توییتر برای نجات جان محمد ثلاث، درویشی که قرار است تا چند ساعت دیگر اعدام شود.