زینب طاهری : «ما شاهدان جدیدی داریم که حاضر به شهادت شده اند»

۸۴۵

ملت شریف ایران؛ اگاه باشید که همانطور که در متن لایحه اعاده دادرسی داده شده به دیوانعالی کشور نیز منتشر شده است، ما شاهدان جدیدی داریم که حاضر به شهادت شده اند که راننده اتوبوس را دیده اند و او یک مرد جوان بوده!

این درحالیست که هیچ شاهد و فیلمی دال بر اینکه #محمدثلاث پشت اتوبوس بوده وجود ندارد

همچنین حتی از اتوبوس انگشت نگاری هم نشده که مدرکی وجود داشته باشد او گناهکار است.

برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان؛ بجای آنکه بازسازی صحنه جرم در محل وقوع حادثه و با حضور #متهم و وکیل او و شهود ماجرا و پرسنل ناجا برگزار گردد، بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل او و شهود ماجرا و در محل اگاهی شاپور انجام شده!!!

اخر چطور ممکن است بازسازی صحنه جرم کنیم بدون حضور متهم؟ برمبنای تصورات و توهماتتان بازسازی کرده اید؟

با وجود تعداد زیادی دوربین در محل حادثه چرا هیچکدام از فیلم دوربینهای محل وجود ندارد؟ چرا هیچ شاهدی حتی از پرسنل ناجا حاضر نشد شهادت دهد او پشت فرمان اتوبوس بوده؟

مگر ادعا نکرده اید او را از پشت فرمان اتوبوس پایین اورده اید؟ پس کجایند ان ماموران که شهادت دهند او پشت فرمان اتوبوس بوده ؟

اگر ادله شما محکم بود چرا از اعاده دادرسی او هراس دارید؟ حق برخورداری از دادرسی عادلانه ، حق هر انسانی است.

#محمدثلاث براثر ضربات شدید باتوم به سرش ، جمجمه وی از ۱۷ نقطه شکسته است و بر اثر این ضربات تقریبا نابینا شده! به گفته او پس از اینکه در دادگاه اول اتهام را رد کرده در آگاهی او را تا سرحد مرگ زدند و شکنجه کردند و انگشتان دستش را شکستند؛ روی سرش با پوتین ایستادند و دنده هایش را شکستند! این چه اسلام و عدالتی است؟

او بارها گفته مرا به پزشکی قانونی ببرید و معاینه کنید. تا مشخص شود شکنجه شده ام یا خیر و مردم دنیا بداند چطور اعتراف میگیرید!

@zeynab_taheri