زینب طاهری : تا این لحظه خبری قطعی به ما هنوز نداده اند، منتظریم

۹۰۵

کانال سرکار خانم زینب طاهری وکیل درویش بی گناه محمد ثلاث:

تا این لحظه ما تمام تلاشمان را از طریق نمایندگان محترم مجلس/ برخی قضات محترم و روابط سیاسی داخلی و بین المللی کرده ایم‌، بازتاب وسیع و واکنش های جدی و بیشمار مردم و مقامات را شاهد بودیم‌. که از همه تشکر میکنم.