تغییرات در ریاست نیروهای عقیدتی سیاسی ناجا و ارتباط آن با پرونده محمد ثلاث

۱,۴۰۵

تجربه نشان داده ، هر وقت آیت الله علی خامنه ای دست به تغییرات در سطوح سیاسی – عقیدتی یکی از نهادهای نظامی – انتظامی می زند، شائبه هایی مبنی بر ایجاد شکاف و ریزش در سطوح آن ارگان یا نهاد دیده شده است.

درست در آستانه اعدام محمد ثلاث درویش گنابادی بیگناهی که علی رغم تمامی اسناد و مدارک و ادلّه مستدل مبنی بر بی گناهی اش به اثبات رسیده ، خامنه ای رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا را برکنار و فرد جدیدی را به این سمت منصوب کرد.

از آنجا که بی کفایتی ناجا ، به بروز فاجعه شوم «گلستان هفتم» و دخالت نیروهای خودسر بسیجی و وابسته به نهادهای بالادستی انجامید، ایجاد تغییرات در سطوح عقیدتی – سیاسی این نهاد نظامی – انتظامی شائبه ها مبنی بر ایجاد شکاف و دودستگی در میان نیروهای این ارگان نظامی را فزونی می بخشد.

لازم است یادآور شویم در پرونده درویش دلاور محمد یاور ثلاث یکی از شاکیان پرونده ، ناجا بود که از همان ابتدا امر بر طبل آشوب کوبید و خواستار تعیین کیفرخواستی با اشدّ مجازات (اعدام) برای درویش محمدیاور ثلاث شد.

اکنون خبر می رسد ، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی آخوند علیرضا اَدیانی را به ریاست سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

این فرد پیشتر سمَت معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه را برعهده داشت.

از دیگر مسئولیتهایی که پیشتر به علیرضا اَدیانی واگذار شده است ، مسئولیت پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه است.