بی عرضگی بیدادگاه قضایی صدای ارزشی ها را هم درآورد

۱,۲۸۴

انتقاد میثم رمضانعلی از فعالان فضای مجازی به روند کار رسانه‌ای قوه قضاییه در مورد پرونده محمد ثلاث و عدم شفافیت و اقناع افکار عمومی


همین کاربر در جای دیگری می نویسد :