زینب طاهری : «باید برای همه روشن شود که او شکنجه شده یا خیر!»

۹۸۰

متاسفانه بدون اجازه خانواده #محمد_ثلاث ؛ مسئولین بهشت سکینه کرج اعلام کردند افرادی از پلیس امنیت تهران مراجعه کرده اند و جنازه را تحویل گرفته اند و به بروجرد برده و تحویل برادر اقای ثلاث داده اند.

خانواده اقای ثلاث مایلند در تهران ایشان به خاک سپرده شوند و قبل از آن باید پزشکی قانونی جراحات و اثار شکنجه وارده به بدن محمد ثلاث را بررسی و علت و زمان آن را اعلام نماید.

باید برای همه روشن شود که او شکنجه شده یا خیر!

@zeynab_taheri