پیکر پاک شهید درویش محمد ثلاث در حضور بیش از۲۰۰مامور در بروجرد به خاک سپرده شد

۹۲۸

زینب طاهری وکیل مدافع محمدیاور ثلاث خبر می دهد :

متاسفانه علیرغم اعتراض و مخالفت خانواده اقای ‎#محمد_ثلاث و درخواست رسمی برای اعزام به پزشکی قانونی، بدون اذن ولی دم نیروهای امنیتی درحال دفن جسد در بروجرد هستند. اگر جنایت و شکنجه ای بر او مرتکب نشده اید از چه هراس دارید؟

این حق خانواده اوست که ظلم روا شده به ثلاث را پیگیری کنند.

چرا اجازه بررسی جسد توسط پزشکی قانونی را نمیدهید؟

از نمایندگان محترم مجلس(ناظر بر اجرای قانون) و سازمانهای حقوق بشر جهانی تقاضامندیم این جنایت و ظلم را با دقت رصد کنند.

بدون اجازه ولی دم و خانواده و با توجه به امتناع برادر اقای ثلاث از تحویل گرفتن جسد برادر مظلومش، بدون اعزام به پزشکی قانونی ،برای بررسی آثار شکنجه های انجام شده بروی ‎#محمد_ثلاث، ماموران وی را در حضور بیش از۲۰۰مامور ضدشورش درقبرستان دارالسلام بروجرد به خاک سپردند

ظلم و جنایت که شاخ یا دم ندارد. این است که دیدید. پایمال کردن حقوق افراد همین اتفاقیست که میبینید دنیا شاهد است و قطعا من این موضوع را از مراجع بین المللی دنبال خواهم کرد.