پیام تسلیت درویشان زندانی : این داغ بر ما بسی گران آمد

۷۷۵

پیام تسلیت درویشان زندانی به‌مناسبت شهادت درویش محمد ثلاث

 هـــــــو
 ۱۲۱

باخبر شدیم برادر آزادمردمان آقای محمد ثلاث به ظلم و بی‌عدالتی در سحرگاه امروز به دار آویخته شد و قفل زندان دنیای دون را در هم شکست.

این داغ بر ما که با تیغ جور و ستم، دیگر برادر بزرگوارمان آقای محمد راجی را در واقعه‌ی گلستان هفتم از دست داده بودیم بسی گران آمد.

بدینوسیله شهادت ایشان را به محضر حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) قطب معظم درویشان گنابادی و خانواده عزیز آقای محمد ثلاث و مردم ایران که مطالبه‌ی عدالتخواهی‌شان به نتیجه نرسید تسلیت عرض می‌کنیم.

درویشان محبوس در زندان‌های تهران بزرگ و قرچک