پیام تسلیت بابک داد فعال سیاسی بمناسبت شهادت محمد ثلاث

۹۳۰

با آن اتوبوس، #خودزنی کردند تا بتوانند صدها درویش را به زندان ببرند و قطب دراویش را در #حصر کنند…
زیر این خاک #محمدثلاث بیگناه خفته است.
بر «سوگواران حقیقت» تسلیت…
بابک‌داد ۹۷/۳/۲۸

@BabakDad

باز هم بی‌گناهی بر دار شد
با آن اتوبوس، «خودزنی» کردند تا بتوانند صدها درویش را به زندان ببرند و قطب دراویش را هم در حصر کنند…
زیر این خاک، محمدثلاث بیگناه خفته است. کسی که همواره گفت زیر فشار و تهدید اعضای خانواده، و در شرایط وخیم مجبورش کردند به رانندگی اتوبوس اعتراف کند. کسی که دادگاهش علنی نبود و حرفهایش را بریده بریده مونتاژ کردند تا ساده‌لوحان باور کنند قاتل آن سه مأمور جوان و مظلوم که «فرزندان ملت» هستند، این درویش بیگناه بوده است. در حالی که راندن اتوبوس مرگ به سوی پلیس، نقشه‌ای بود برای خشن کردن فضا، امنیتی کردن اعتراضات و بازداشتهای دسته‌جمعی دراویش. ثلاث را هم که قبلاً بازداشت کرده بودند، در حال خونریزی به رانندگی اتوبوس متهم کردند.
وکیل آقای ثلاث مستندات پرونده را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، تا همه از حقیقت آگاه شوند.
تسلیت به سوگواران حقیقت و انسانیت، که کشتن یک بی‌گناه را با «کشتن تمام انسانها» برابر و یکسان می‌دانند…
بابک‌داد ۹۷/۳/۲۸