برگزاری مراسم یادبود شهید محمد ثلاث در زندان تهران بزرگ

۹۰۵

درویشان محبوس در تیپ‌های مختلف زندان تهران بزرگ، عصر امروز مراسم یادبود شهید درویش محمدیاور ثلاث را برگزار کردند.

در این مراسم که با قرائت اشعاری از دیوان شمس همراه بود، پیام محمد ثلاث خطاب به درویشان زندانی که در آخرین ملاقات به پسرش گفته بود خوانده شد.
آقای ثلاث در این پیام ضمن ابراز عذرخواهی از دراویش زندانی که به علت اسارت نتوانسته در این مدت چهار ماه قدمی در جهت همراهی با آنها بردارد گفته است:

خوب باشید و شادی کنید و بدانید که مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش.

درویش ثلاث در ادامه به قدرت الهی اشاره کرده و گفته:

چراغی را که ایزد برفروزد

هر آن‌کس پف کند ریشش بسوزد

او همچنین گفته است:

من طناب دار را می‌بوسم و روزهاست که منتظر رفتنم.

از تیپ سه زندان خبر رسیده که پس از قرائت این پیام، درویشان به پاس جوانمردی درویش ثلاث، چند دقیقه کف زده و کل کشیدند.

روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.