یک روز از شهادت درویش دلاور محمدیاور ثلاث شهید راه حق گذشت

۹۳۹

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ – ۱۹ جون ۲۰۱۸ میلادی ؛ یک روز از شهادت درویش دلاور محمدیاور ثلاث شهید راه حق که حلاج وار به دار آویخته شد، گذشت.