دو درویش متحصن در زندان انصراف از درمان دادند

۷۴۳

احمد براکوهی و  مهدی مهدوی فر دو تن از درویشان گنابادی که از هفته گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان زندانی خصوصاً وضعیت نامناسب زنان درویش زندانی دست به تحصن زده بودند و تاکنون نیز ادامه دارد، صبح امروز از اعزام به مراکز درمانی انصراف دادند.

این دو درویش در جریان گلستان هفتم به‌شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و به دلیل اصابت ساچمه از ناحیه چشم دچار نقص عضو و اختلال بینایی شده‌اند.