درویشان متحصن در زندان تهران بزرگ : اعدام محمد ثلاث پایان امید به عدالت است

۷۵۷

درویشان متحصن در زندان تهران بزرگ با انتشار نامه‌ای اعدام ثلاث را نقطه پایان امید به عدالت در جمهوری اسلامی عنوان کردند.
به گزارش مجذوبان نور، نامه زندانیان درویش به شرح زیر است.

 هـــــــو
 ۱۲۱

الهی هرکه را خواهی براندازی، با درویشان دراندازی

۱۲۱ روز است که از دیدار مولای غریب و در حصرمان جناب آقای #دکتر_نورعلی_تابنده پس از آنکه در #گلستان_هفتم تیغ جور و نفرت بر ما کشیدند و برادر عزیز و آزادمردمان آقای محمد راجی را به شهادت رساندند، محرومیم. خواهرانِ در اسارت و تن‌افگارمان نیز که از بدیهی‌ترین حقوقشان محروم می‌شوند در اعتصاب غذا هستند. با این حال، پس از خفقان و بایکوت ماه‌های گذشته که ظلم ظالم را بر ما هموار کرده بود امیدوار بودیم با توقف اجرای حکم برادر بی‌گناه و سرافرازمان آقای محمد ثلاث، مهلتی برای رسیدگی دوباره‌ی پرونده که شواهد و قرائن آن دال بر بی‌گناهی برادرمان بود داده شود و با همین هدف در طلب لغو اجرای حکم اعدام ایشان و آزادی زنان درویش به تحصن نشستیم تا در این اسارت که تمام درها به رویمان بسته است شاید صدایمان به حاکمان و زمام‌داران برسد. اما این چرخ مردم‌خوار که در خشونت و خونریزی حریص و لجام‌گسیخته گشته داغی دیگر بر ما نهاد و برادرمان آقای محمد ثلاث را در حالی که با لب‌‌خندان و دل‌شاد بوسه بر طناب دار می‌زد به دار بی‌عدالتی آویخت.

عدالت محقق نخواهد شد هنگامی که پاسخ مطالبه‌ی قانونی و حقوقی مردم و وکلا و حقوقدانان در بررسی دوباره و اعاده‌ی دادرسی پرونده با استبداد پاسخ داده بشود، هر خواست و مطالبه‌ای را بیهوده و گمان اصلاح و عدالت را در این مملکت از حقیقت تهی می‌کند.
ما داد و شکایت خویش را از این بیداد، به خداوند می‌بریم و دیگر هیچ درخواست و مطالبه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی نداریم.
تا روزی که عدالت جای بی‌عدالتی را بگیرد و حق و حقیقت چون آفتاب بر ظلمت و تاریکی ظفر یابد، استوار و پابرجا، شب را به انتظار صبح سر می‌کنیم.

درویشان متحصن در زندان تهران بزرگ – ۹۷/۳/۲۹