واکنش رئیس کل دادگستری تهران به ادعاها درباره پرونده محمد ثلاث

۱,۱۲۵

او هیچگاه انکار نکرد که پشت اتومبیل بوده است تا نیازمند انگشت‌نگاری باشیم

رییس کل دادگستری تهران گفت:

* محمد ثلاث در بیمارستان اعتراف کرد.

* هیچگاه متهم انکار نکرد که پشت اتومبیل بوده و این جنایت را خلق کرده است تا نیازمند انگشت‌نگاری باشیم.

* در این پرونده اقرار مکرر متهم را داشتیم و به لحاظ اهمیت، نقش و جایگاه اقرار اگر سراغ دلیل دیگر نمی‌رفتیم نیز اقرار کفایت می‌کرد.

تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری : 

پس ثابت شد که خانم طاهری درست میگفت که از اتوبوس انگشت نگاری نکرده اند!

این اولین افشاگری !