مسیح علینژاد : مگر شما قاضی بودید؟

۱,۵۴۷

خب ورق بزنید تا ببینید چرا معصومه ابتکار، صبا آذرپیک، عطالله مهاجرانی، محمدعلی ابطحی و …در قتل شریک هستند. تمام کسانی که در روز حادثه بدون اینکه اصلا معلوم باشد مجرم کیست از “دراویش داعشی” سخن گفتند و دارویش را متهم به خشونت کردند. مگر شما قاضی بودید؟