برگزاری مراسم یادبود محمد ثلاث در زندان

۱,۲۱۸

سایت مجذوبان نور گزارش داد که درویشان محبوس در تیپ‌های مختلف زندان تهران بزرگ، مراسمی برای یادبود درویش محمدیاور ثلاث را برگزار کرد‌ه‌اند. در این مراسم که با قرائت اشعاری از دیوان شمس همراه بود، پیام محمد ثلاث خطاب به درویشان زندانی که در آخرین ملاقات به پسرش گفته بود خوانده شد.
آقای ثلاث در این پیام ضمن ابراز عذرخواهی از دراویش زندانی که به علت اسارت نتوانسته در این مدت چهار ماه قدمی در جهت همراهی با آنها بردارد گفته است: “خوب باشید و شادی کنید و بدانید که مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش.”

درویش ثلاث در ادامه به قدرت الهی اشاره کرده و گفته: “چراغی را که ایزد برفروزد / هر آن‌کس پف کند ریشش بسوزد.”

او همچنین گفته است: من طناب دار را می‌بوسم و روزهاست که منتظر رفتنم.

به گزارش سایت مجذوبان نور از تیپ سه زندان تهران بزرگ، پس از قرائت این پیام، درویشان به پاس جوانمردی درویش ثلاث، چند دقیقه کف زده و کل کشیدند.