ابهامات پرونده محمد ثلاث از نگاه وکلا

۹۰۴

حکم قصاص محمد ثلاث، درویش گنابادی، به اتهام قتل عمد ماموران نیروی انتظامی اجرا شد. درگیری دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی در پی احتمال بازداشت نورعلی تابنده، در بهمن ۹۶ در خیابان پاسداران تهران شروع شده بود. وکلا، اشکالات متعدی به روند دادرسی این پرنده وارد می‌دانند که دستگاه قضایی به هیچکدام از آن‌ها پاسخی نداده. عدم صدور مجوز دادگاه، برای شهادت شاهدانی که وقوع جرم از سوی آقای ثلاث را رد می کردند از جمله این ایرادات است. رد شدن اعاده دادرسی و همچنین شکنجه این درویش گنابادی برای گرفتن اقرار به مجرمیت نیز از دیگر ایرادها هستند. به اعلام وکیل آقای ثلاث، ماموران امنیتی اجازه ندادند پزشکی قانونی جسد را برای بررسی علایم شکنجه بررسی کند.

تهیه و تدوین : ایران وایر