واکنش کاربران توییتر در اعتراض به اعدام درویش شهید شیرمحمدیاور ثلاث شهید راهِ حقّ

۷۱۲

دلیلش را همه فهمیدیم که چرا  شهرام ناظری کنسرت را به‌تنهایی در تالار رودکی با شعر حلاجِ کدکنی آغاز کرد: