وخامت حال یک درویش گنابادی در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ

۷۸۴

علی جمشیدی، درویش گنابادی پس از ۲۴ روز اعتصاب غذا بر اثر تشنج شدید به بهداری زندان تهران بزرگ انتقال یافت و تاکنون خبری از وضعیت وی در دسترس نیست.

به گزارش مجذوبان نور ، او با سابقه بیماری صرع از ۲۴ روز پیش در اعتراض به حصر و محدودیت های ایجاد شده بر آقای دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی و بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر از هم کیشانش دست به اعتصاب غذا زده است و طی هفته گذشته در اعتراض به وضعیت اسفناک زنان زندانی دست به تحصن آرام زده بود

علی جمشیدی از دراویش گنابادی است که در سحرگاه یکم اسفند توسط مامورین لباس شخصی و انتظامی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سپس به بازداشتگاه انتقال یافت.