انتشار اسامی ضاربین و حمله کنندگان به زنان درویش در زندان قرچک

۹۴۳

سحام نیوز برای اولین بار اسامی ضاربین و حمله کنندگان به زنان درویش در محوطه هواخوری بند ۵ زندان قرچک در عصر سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷ را منتشر می کند:

خانم‌ها :
میرزایی ، معاونت سلامت
شاه علی ، رییس اندرزگاه مشاوره
محمودی ، رئیس دایره اجرای احکام
صحرایی ، رئیس حراست
سعادت ، رئیس اداره بازرسی
خوش رفتار ، پاسیار ( مأمور یگان حفاظت )
منصوری ، افسر نگهبان شیفت (دوشنبه ۲۱ خرداد)
هاشمی ، افسر نگهبانی وقت
مهری الفت ، زندانی اجیر شده به دست عوامل زندان برای ضرب و شتم زنان درویش

آقایان ؛
آقای محمدی – رئیس زندان
رضا حلوایی ، پاسیار ( فرمانده قرارگاه یگان حفاظت ) – وی دستور شوکر زدن را داده و شخصا فیلم برداری کرده از وضعیت آن روز
سرافراز ؛ رئیس حفاظت اطلاعات
باقری ، فرمانده یگان حفاظت
عبداللهی ، معاون یگان حفاظت
کربلایی ، پاسیار ( مأمور یگان حفاظت ) شخصا در حال فیلم برداری از ضرب و شتم زنان درویش

زنان درویش زندانی در زندان قرچک ورامین روز چهارشنبه ۲۳ خرداد از سوی مأموران گارد زندان نظام داعشی درویش کش با باتوم و شوکر هدف حمله قرار گرفته بودند.