اشکال کار رژیم آن است که کسی اعتنایی به رسانه هایش ندارد

۸۵۷

اشکال کار رژیم درویش کُش آن است که کسی اعتنایی به رسانه هایش ندارد، اما آنچه دررسانه های مستقل انتشار مییابد در گوش عالم زنگ میزند !

ورقپاره مزدور و مزور موسوم به “جوان” – اطلاعات سپاه پاسداران- در یک فرافکنی ذلیلانه مدعی شد: “دروغپردازیهای وکیلِ راننده جنایتکار” (یعنی سرکارخانم زینب طاهری وکیل شجاع شهید قهرمان شیرمحمدیاور ثلاث) عاقبت کار دستش داد”؟!  اما از آنجا که شهید محمد یاور ثلاث جنایتکار نبوده بلکه به دست جنایتکاران به شهادت رسیده، پس لازم می آید که بپذیریم که دفاعیات وکیل او خانم زینب طاهری نیز دروغپردازی نبوده بلکه حقگویی بوده است! در نتیجه افسرهای اتاق خالی از فکر جنگ روانی سپاه پاسداران میبینند که در برابر قضاوت وجدان عمومی مردم ایران و جهان کم آورده اند! بیهوده دست و پا میزنند که با سیاه کردن صفحات  ورقپاره های رژیم بدتر از داعشیِ درویش کُش  جای سیاه و سفید را عوض کنند! اما بیش از پیش زیر فشار افکار عمومی بین المللی و داخلی خُرد و خاکستر میشوند!

ورقپاره جوان مدعی شد: دروغ پردازی‌های وکیل راننده جنایتکار کار دستش داد

جوان آنلاین: زینب طاهری که در یکی آخرین مراحل رسیدگی به پرونده راننده جنایتکار ادعای وکالت وی را مطرح کرده بود بازداشت شد.  

زینب طاهری از وکلای دادگستری از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ رسانه بازداشت شد.

براساس اطلاعات موجود بازپرس صادر کننده حکم بازداشت علت این حکم را مواضع خلاف واقع و دروغ پردازی در خصوص عدم مجرم بودن راننده جنایتکار، از سوی طاهری در شبکه‌های مجازی عنوان کرده است.

 

ادعا‌های وکیل متهم صحت ندارد

اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در چندروز گذشته درخصوص ادعا‌های زینب طاهری گفت: خانم وکیلی که این روز‌ها با ادعای وکالت از محکوم علیه، داد بی گناهی او را سر داده است؛ اصلا در فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه و مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطلاع ندارد.

اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: زینب طاهری بعد از قطعیت دادنامه با محکوم علیه ملاقات و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

اسماعیلی اضافه کرد: دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است.

منبع: فارس