نقض حقوق درویشان طی جریان محاکمه و رسیدگی در دادگاه انقلاب تهران

۸۴۰

بر اساس مواد ۳۴۶ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

رأی دادگاه نیز باید مستدل، مستند به قانون و موجه باشد.

درحالی‌که در پرونده درویشان، شعب دادگاه انقلاب از پذیرش وکلای تعیینی و انتخابی توسط دراویش استنکاف کرده و جلسات دادرسی غیرقانونی در کمترین زمان ممکن توأم با تحقیر و استخفاف و ارعاب درویشان و اهانت به ساحت بزرگ این طریقت عرفانی و با طرح سؤالات تلقینی و تفتیش عقیده، بدون حضور وکیل‌مدافع و دسترسی به پرونده و مطالعه اوراق و تدارک دفاع، برگزار و درنهایت احکام از پیش انشا و تایپ‌شده‌ی فاقد مبنا و وجاهت حقوقی و قانونی مبنی بر حبس‌های طولانی، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی در همان روزِ محاکمه یا در کمتر از یک هفته به آنها ابلاغ می‌شود و این یعنی نقض فاحش حقوق دفاعی متهم و خدشه بر روند دادرسی عادلانه و منصفانه و فقدان دادگستری شایسته.

گروه حقوقی مجذوبان نور