پیام تسلیت درویشان ساکن شیکاگوی آمریکا به‌مناسبت شهادت درویش محمد ثلاث

۸۳۹

پیام تسلیت درویشان ساکن شیکاگوی آمریکا به‌مناسبت شهادت درویش محمد ثلاث

  هـــــــو
 ۱۲۱
اُقتلونی یا ثِقاتی انّ فی قتلی حیاتی
و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی

شهادت مرگی است که محمد ثلاث با جان و دل انتخاب کرد.
با مرگی سرخ به سوی او رفت و جانانه طلبید و مشتاقانه به سویش شتافت.
آنچه نادیدنی بود تو دیدی و به جان خریدی.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

زیر بار ظلم نرفتی و نامت عالم‌گیر شد.
حقا که مرید حضرت مجذوبعلیشاهی و در جوار مولای شهید خود حضرت محبوبعلیشاه به نظاره‌ی این جهان دون نشسته‌ای …

در دنیای پرفتنه امروز که دشمنان عرفان و تصوف سعی بر آن دارند که تیشه بر ریشه درویشی زنند (زهی خیال باطل) تو شاگرد حلاج، همچون استاد خویش بر دار شدی و به همه نشان دادی که مرید کیستی و مرادت بر تمام این جهان پست می‌ارزد.

کوته‌فکران مسندنشین تصور بر این داشتند که با گنه‌کار نشان دادن تو برنده‌ی این میدان می‌شوند و نمی‌دانستند که خون شهید تا ابد جوشان و نامش ورد زبان‌ها خواهد بود و همچون حلاج تا ابد ماندگار می‌ماند.

بر هیچ ملکی خوشایند نبود درویش کشتن

ما فقرای سلسله نعمت‌اللهی گنابادی ساکن آمریکا (شیکاگو) شهادت برادر گرامی درویش محمد ثلاث را محضر پیر بزرگوار حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنافداه و خانواده‌ی محترم ثلاث تسلیت عرض می‌کنیم.