اطلاعیه مطبوعاتی “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر”

۸۱۷

اطلاعیه مطبوعاتی “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” برای دعوت به پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان آزادیخواه و شریف!

باسلام بر شیرمردان و شیرزنانی که در دل سیاهچالها با استواری و پایمردی در برابر ستمگری جباران ایستادگی میکنند!

چهار ماه پیش عمّال زور و جور شما دلاوران را به سبب ابراز عشق و ایمانتان به راهی که برگزیده اید و به دلیل صِرفِ حضور و تجمع صلح آمیز در یک محل، یا حتی صِرف داشتن اعتقاد به مرام توحیدی و جوانمردی بازداشت و روانه سیاهچالهای قرون وسطایی نمودند.

در این مدت از وارد آوردن هیچ نوع شکنجه روحی و جسمی بر شما فروگذار نکردند.

عُمّال قسی القلب دستگاه قضائی درویش کُش ابتدایی ترین اصول قوانین بین المللی را زیرپا گذاشتند.

هیچ دادگاهی تشکیل ندادند تا مشخص گردد به کدامین گناه باید چنین ستمهایی نسبت به شما قهرمانان اعمال گردد.

خانواده های شما را در نگرانی و غم دوری تحت فشار قرار دادند و هنوز نیز هیچ چشم انداز مشخصی برای تحقق امید آزادی سریع الوقوع شما به دست نمیدهند.

با امروز و فرداکردنشان ماه ها گذشته و شاید بخواهند تا وضعیت ناهنجار کنونی را به همین منوال بیش از این به درازا کشانند.

در طول این دوران سخت و طاقت فرسا، “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” بیوقفه صدای تظلم خواهیهای شما را با دقیقترین جزئیات به گوش اکثر مجامع بین المللی  مانند “شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد”، “پارلمان اروپا”، “کمیسیون اروپا”، “سازمان عفو بین الملل”، “شورای حقوق بشر پارلمان اروپا” و “اعضای پارلمانهای مختلف در کشورهای گوناگون همچون انگلستان و آلمان و بلژیک و کانادا و آمریکا و الی آخر… رسانده است.

به موازات این تلاشها، “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” ستمی که بر شما روا رفته  را با برگزاری کنفرانس های خبری و شرکت در نشستهای توضیحی در بزرگترین رسانه های جهان به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه  و آلمانی منعکس ساخته و به کمک رسانه های بین المللی طنین وسیعی در گستره دنیای آزاد ایجاد نموده است.

مبارزان صلح طلب و آزادی ستانان شریف و جوانمرد صاحب وجدان

اکنون شایسته است به اعتصاب غذای شکوهمند خود خاتمه ببخشید تا پس از تجدید قوا، با استفاده از شیوه های موثر و بدون خشونتِ دیگر به مقابله با دسیسه ها و فشارهای این دستگاه قضایی درویش کُش بپردازید.

به این امید که هرچه زودتر این شرایط سخت پایان یابد و شما آزادی بیقیدو شرط  خودرا در کنارعزیزانتان جشن بگیرید!

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

برلین- واشنگتن- تورنتو

مسئول روابط عمومی دکتر سیدمصطفی آزمایش- بروکسل- اول تیرماه ۱۳۹۷