تلاش برای سلب صلاحیت حضرت آقای دکتر تابنده مجذوبعلیشاه در تولیت موقوفه مزار سلطانی بیدخت

۱,۲۷۹

بنابر اخبار رسیده، دادگستری مشهد در تازه‌ترین تصمیم خود، صلاحیت حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در تولیت موقوفه مزار سلطانی بیدخت را زیر سؤال برده و در صورت قطعی شدن این تصمیم پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ی نزدیک این مکان متبرک و عبادتگاه درویشان که مدفن چهار تن از اقطاب اخیر این سلسله می‌باشد تحت تولیت و نظارت سازمان اوقاف قرار داده شود.

این تصمیم در حالی اخذ شده که برابر اسناد موقوفه، تولیت این مکان عبادی با قطب منصوص این سلسله در هر زمان است.

حضرت آقای دکتر تابنده چهار ماه است که در بازداشت خانگی به سر می‌برند و نقض حقوق ایشان به‌عنوان قطب درویشان فقط به موضوع حصر آشکار در جریان گلستان هفتم محدود نمی‌شود؛ ایجاد محدودیت برای سفر و انتخاب دلخواه محل اقامت، نصب دستگاه‌های شنود و دوربین در حریم خصوصی ایشان، تهدیدهای پیدا و پنهان به ایشان به واسطه‌های مختلف، تصرف و تعدّی به برخی املاک موروثی متعلق قطب سلسله یا اقطاب سلف در گناباد و تلاش برای اعلام عدم صلاحیت ایشان در تولیت موقوفات، گوشه‌های دیگری از نقض آشکار حقوق شهروندی و قانونی این حقوقدان برجسته است.