رییس قوه قضاییه زیر فشار افکار عمومی مجبور به دفاع از قوه منفعل تحت امرش شد

۱,۲۳۶

از سال ۹۵ به ۹۶ حدود ۹۰۰ هزار افزایش پرونده داشته‌ایم. یعنی قضات ما تلاش کرده‌اند که این ۹۰۰ هزار پرونده زمین نماند

اطاله دادرسی باید با ملاحظه محرومیت‌ها و افزایش پرونده باشد و بعد گاهی متاسفانه باغوغاسالاری صورت می‌گیرد یک ظلم به دستگاه قضایی می‌شود

در برخی جرایم مانند سرقت از سال ۹۲ تا ۹۶ تقریبا دو برابر شده است. جرم توهین از ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است

مجموعه‌ای از پرونده‌ها و حوادثی که موجب تشکیل پرونده‌ها می‌شود در اختیار قوه قضاییه نیست

میخوام این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از فشل بودن دستگاه قضا می‌دانند یک استدلال نادرست می‌دانم

نفس مراجعه به دستگاه قضایی نشانه اعتماد به این قوه است

جذب قضات در دستگاه قضایی را بسیار سخت و دشوار کردیم. مقصود این است که منابع انسانی مهم‌ترین رکن حل مشکلات قضایی است

قضات هم به لحاظ رفتارهایشان هم به لحاظ آرای صادره مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قوه قضاییه فشل نیست

از سال ۸۷ تا کنون آمار قضات از ۷ هزار قاضی به ۱۱ هزار و سیصد قاضی رسیده‌ است

سالانه به ۸۰۰ قاضی نیاز داریم

از هفت هزار قاضی به یازده هزار قاضی رسیدیم

رهبر خواستار تشویق قضات شده است

تلاطم در بازار ارز مشکلات زیادی پدید آورد. قوه قضاییه حتما می‌تواند در هماهنگی با قوه مجریه و مجلس دخالت کند. گرفتن امنیت روانی از مردم مساله مهمی است.

ورود در پرونده گوشت‌های آلودگی، آزاد راه قزوین، تاخیر در پرواز‌ها از جمله پرونده‌هایی است که در قوه‌قضاییه رسیدگی شده است. در یک مورد به ما گزارش دادند که مسافران را یک شرکت هواپیمایی به مدت ۷ ساعت در هواپیما نگه داشته بودند.

بحث حقوق عامه یک مقوله مهم است. احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع در قانون تاکید شده است. حقوق عامه گویی یک مساله‌ای بود که تا حدودی مغفول افتاده بود.

در آزاد راه قزوین تخلف شده است

در پرونده اخیری ادعا می‌شد که در یک خلع یدی اهمال می‌کند. اصلا قوه قضاییه نه در این مورد مراوده و دخالتی داشت.

دستگاه قضایی باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع داشته باشد و این یک مطالبه درست است. نمی‌توانم بگویم که کار قوه‌قضاییه در این زمینه کاملا درست بوده است

کار دستگاه قضایی ظریف است

در پرونده فسادهای اقتصادی، اعدام به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و حبس ابد داشتیم. قوه قضاییه نقش برخوردی در این زمینه دارد ولی فساد را باید از سرچشمه‌ها بست

اختاپوس رسانه‌ای بیگانه وجود دارد و در داخل هم برخی حق و برخی ناحق درباره قوه‌قضاییه می‌گویند.

اگر یک فضای سنگین رسانه‌ای ایجاد شود ممکن است قاضی دچار فشار شود.

انتظار خیلی‌ها این است که وقتی یک پرونده در دستگاه قضایی مطرح می‌شود خیلی سریع رسیدگی شود. ریشه اطاله مربوط به کمبود نیروی انسانی است. محدودیت به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها و تخلف‌ها است.

وقتی ما می‌گوییم روند رسیدگی به پرونده‌ها غیر عادی نیست منظور این نیست که هیچ پرونده‌ای با ۵ سال یا ۱۰ سال رسیدگی وجود ندارد ولی این‌ها استثناء است

اصل فساد بر حسب گزارش سازمان‌های مدنی بین‌المللی تقریبا مساله اول کشورها است. یعنی واقعا یک مشکل جهانی است. در کشور ما هم این مشکل وجود دارد و هست.

در یک موسسه مالی اعتباری، مدیرانش یک پولی را به پاکستان بردند و دوباره برگرداند تا پولشویی انجام دهند و این بالغ بر صدها میلیارد بوده است.

امروز کمتر کارخانه‌ای است که با ۳۰ درصد سود بتواند تولید کند. در حالی که اگر کارخانه‌ بخواهد معوقات بانکی را بازپرداخت کند بالای ۳۰ درصد خواهد بود. انصاف این است که برای نخوابیدن چرخه کار در کارخانه‌ها، باید این‌ها با نگاه دیگری ببینیم

هر کس معوقه بانکی دارد مجرم نیست و باید ببینیم چرا این‌طور شده است.

موسسات مالی اعتباری در یک برهه‌ای خارج از نظارت بانک مرکزی بود. اینها از وزارت تعاون مجوز می گرفتند. مردم یک اعتمادهایی کردند ولی باز باید توجه می‌کردند که وقتی بانک مرکزی می‌گوید سود سپرده ۱۵ درصد است و یک موسسه سود ۴۰ درصد می‌دهد خب معلوم است مشکل دارد

حبس با دستبند الکترونیکی البته کاری است و ما داریم این را دنبال می‌کنیم که فرد کنار خانواده خودش حبس باشد

بازداشت‌های موقت گاهی ضرورت ندارد. بعضی وقت‌ها وثیقه و حتی کفالت کافی است. گاهی روز چهارشنبه قرار وثیقه صادر می‌شود ولی تا آماده شود دو سه روز طول می‌کشد و فرد در زندان می‌ماند