دلیل واقعی اعدام محمد ثلاث چه بود؟

۱,۳۰۸

محمدثلاث درویش گنابادی به اتهام قتل اعدام شد.

محمد ثلاث متهم بود که در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و مأموران امنیتی در روز ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) در خیابان پاسداران تهران، با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنها شده است. اتهامی که همواره از سوی مرحوم ثلاث رد شد و فریاد بیگناهیش به گوش همه جهانیان رسید. اما این دلیل واقعی اعدام محمد ثلاث نبود.

وی بارها مورد شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود تا اعتراف کند :

که با دستور و هدایت قطب دراویش گنابادی #دکتر_نورعلی_تابنده دست به قتل ماموران انتظامی زده است. #محمد_ثلاث چون تن به خفت و ذلت و خواری نداد و به ناحق اعتراف نکرد و به دکتر نورعلی تابنده خیانت نکرد جان عزیز خود را در راه راستی و درستی و شرافت از دست داد. خشم حاکمیت از ثلاث بخاطر آزادمردی وی بود. تاریخ هیچگاه محمد ثلاث را از یاد نخواهد برد. او شهید راه آزادگی شد.

روحش شاد …

منبع: نگام – میثم بازیاری