۵ روز از بازداشت غیرقانونی زینب طاهری گذشت

۱,۲۹۰

بیش از ۱۲۰ ساعت از اعتصاب غذای خشک خانم زینب طاهری میگذرد و هنوز هیچ خبری از ایشان در دست نیست.

تا این لحظه به این وکیل شجاع حق طلب اجازه تماس با خانواده و ملاقات با ایشان نیز داده نشده است.