در همراهی با درویشان زندانی یک زندانی غیردرویش از حضور در جلسه دادگاه انقلاب امتناع ورزید

۹۴۰

حیدر تیموری از افراد غیردرویش که در جریان گلستان هفتم بازداشت و به‌شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته، در همراهی با درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه دادگاه انقلاب خودداری کرد.

به گزارش مجذوبان نور پایگاه مستقل خبری فرهنگی درویشان گنابادی ، این زندانی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی است، اعتراض به عدم دادرسی عادلانه و منصفانه و همراهی با درویشان زندانی را دلیل عدم حضور عنوان کرده است.

آقای تیموری ازجمله متحصنین در تیپ سه زندان است که از هفته‌ی گذشته در اعتراض به نقض گسترده حقوق درویشان دست به تحصن زده‌اند.