اردشیر احمدی : دیگر به داشتن وکیل اعتقادی ندارم

۸۸۲

اردشیر احمدی ( کارگردان و مجری) در اینستاگرام خود نوشت:

دیگر به داشتن وکیل اعتقادی ندارم . وقتیکه وکیلم بخاطر دفاع از حقوق یکی از موکلانش بازداشت شده. خانم طاهری انسان شریفی است.