جان شکوفه یداللهى و نازیلا نورى در معرض خطر قرار دارد

۱,۰۱۳

شکوفه یداللهى و نازیلا نورى از درویشان گنابادى محبوس در زندان قرچک پس از ۱۴ روز اعتصاب غذا از وضعیت جسمى اسفناکى رنج می‌برند به طوریکه خانم یداللهى ضمن عفونت شدید دستگاه گوارش، دچار سرگیجه و کاهش شدید وزن و فشارخون است.

در شرایط مشابهى خانم دکتر نازیلا نورى نیز به علت ضعف شدید، کاهش وزن و افت فشار خون در وضعیت نابسامانى به‌سر می‌برد.